Symposium 2016

Dit jaar staat het symposium in het teken hoe te komen tot pluriforme beroepsorganisaties met betere regelgeving en toezicht. Het huidige “one size fits all” past niet meer. De hamvraag is of dat via rechters of ledenvergaderingen gaat plaats vinden. Daarnaast komt de vraag aan de orde hoe het publieke vertrouwen in accountants(verklaringen) hersteld kan worden. Als praktische noot worden diverse alternatieven besproken voor financieringsproblemen van klanten die op het bancaire MKB-krediet zijn doodgelopen. Zie hier het gedetailleerde programma.

De thema’s zijn dus:

– Bepalen rechters of ledenvergaderingen de toekomst NBA, -“Schijn­ze­kerheden”, “hete aardappelen” en “wicked problems” -Financieringsproblemen bij uw klanten oplossen.

Over de toekomst van het accountantsberoep!