1. Startpagina

In de serie debatten over de Toekomst van Accountancy vindt op dinsdag  17 december 2019 het achtste debat plaats.  Dit keer  over de moeilijke keuzes die  de Commissie Toekomst Accountancy (CTA) en de politiek moet maken gezien deze consultaties  en dit  eerste (eind/tussen?) rapport

Het eerste debat Toekomst Accountancy werd november 2012 afgesloten met duidelijke conclusies. Meer waarden en normen, minder regelgeving, meer persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, minder toezicht, minder wettelijke verklaringen, meer diversifiëren bij opleidingen.

Het tweede debat in 2013 gaf aanwijzingen voor de accountantsverklaring van de toekomst. Communiceer met het publiek en niet alleen met de ondernemer. Dus minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit.

Het derde debat in 2014 handelde over de lange termijn problematiek hoe het verloren vertrouwen van publiek en politiek in accountants te herwinnen.  Conclusie: geef ledengroepen de macht die hen toekomt.

Het vierde debat op 2-12-2015 behandelde het noodzakelijke herstel van creativiteit, individualiteit  en beroepstrots.  Dat gaat niet samen met een overmaat aan regelgeving die geen oplossing bieden maar juist het probleem zijn.   De hevige interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders leidde er toe dat de gedetailleerde vragen en stemonderwerpen nauwelijks aan bod kwamen. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Het vijfde debat vond plaats op woensdag 14 december 2016 over de achtergronden waarom hervorming van de NBA noodzakelijk is.    Pluriforme beroepsorganisaties zijn nodig met betere regelgeving en toezicht. Hoe wordt het vertrouwen in accountants(verklaringen) hersteld? Hoe helpt u MKB klanten aan financiering als de bank weigert?

Het zesde debat vond plaats op donderdag 21 December 2017 Het programma beperkt zich in 2017  tot drie thema’s.  Twee over verstarde regelgevingsstructuren voor  accountants en een praktisch thema over crowdfunding.

Het zevende debat vond plaats op woensdag  19 december 2018 het zevende debat plaats.  Dit keer  over een federatief NBA Model.  Ook wel aangeduid als een pluriforme organisatie of Kamer-structuur. Iedereen weet dat meer dan 30% van de huwelijken op de klippen lopen.  Willem Elsschot (1882-1960) sprak daar al over met zijn historische tekst :  “tusschen droom en daad staan wetten in den weg en praktische bezwaren“.  Een federatie is eigenlijk ook een vorm van huwelijk.  Maar bij federaties  gaat het vooral over de verdeling van macht en geld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!