Symposium 2018

Het programma beperkt zich dit jaar tot drie thema’s. 

Het thema dat de toekomst van het beroep raakt gaat over de verschillende wegen die kunnen leiden tot een federatief NBA-model.  De weg die op dit symposium ter discussie staat is de weg van discussie, overleg en debat tussen de belangrijkste spelers.

Deze weg is open komen te staan door de bereidheid van zowel Marco van der Vegte (tegen die tijd voorzitter NBA), Marco Moling (voorzitter Novak) en Corneel Spil (voorzitter OvRAN) om een open discussie aan te gaan over een federatief NBA-model. Zie de toelichting in deze  nieuwsbrief en volgende.

Het praktische  onderwerp voor de advies- of accountantspraktijk gaat  over succesvol verzet tegen onterecht hard fiscaal optreden tegen adviseurs zoals accountants.

Zoals gebruikelijk openen gerenommeerde inleiders de debatten en staan open voor vragen en kritiek.  Zie hier alle presentaties.

Over de toekomst van het accountantsberoep!