2. Symposium 2019: CTA-Dilemma’s

Voor 2019  is  gekozen om de moeilijke keuzes van de Commissie Toekomst Accountancy (CTA) en de politiek te belichten  gezien deze consultaties  en dit  eerste (eind/tussen?) rapport  CTA. Daarin wordt alleen een structuurwijziging in het toezicht voorgesteld. Alle toezichthouders krijgen,  niet geheel ten onrechte,  vegen uit de pan. Toezichthouder en tegelijk belangenvertegenwoordiger zijn gaat inderdaad niet goed samen.   Alle aandacht geven aan checklists afvinken, is ook teveel van het goede. Maar een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder kan het echte probleem ook niet oplossen.  En het echte probleem is dat het publiek het vertrouwen heeft verloren in accountantsverklaringen die kennelijk geen garanties bieden tegen fraude en discontinuïteit. 

Want controle is een kunst die niet kan worden  gecompenseerd door een overmaat aan regelgeving, checklists en toezicht. Door de focus op regelgeving, checklists, complete dossier en toezicht, kunnen belangrijker zaken licht aan de aandacht ontsnappen.   En zonder serieuze structuurwijzigingen kan een nieuwe gecentraliseerde toezichthouder deze ‘vertrouwens’ c.q. ‘verwachtingskloof ‘ niet verminderen.  

De gevestigde orde verzet zich helaas tegen bijna alle structuurwijzigingen die de AFM opsomde.  Het besef dat het publiek van accountantsverklaringen vooral verwacht dat die garanties moeten bieden tegen discontinuïteit  en fraude dringt helaas nog niet door.  Betere uitleg over de verwachtingskloof en wachten c.q. bezien of de ingezette maatregelen het probleem oplossen is het devies van de gevestigde orde.  Zo graaft de gevestigde orde haar eigen graf. Want meer regelgeving, checklists en toezicht gaan de verwachtingen van het publiek niet oplossen.  

Vandaar dat de focus dit jaar is gericht op maatregelen die voorkomen dat de kunst van controle bezwijkt  onder steeds meer regelgeving, checklists, complete  dossiers en toezicht. Zie deze nieuwsbrief.

Als korte termijn maatregel zullen voorstanders van het ‘audit only’ model aan het woord komen.  Als inleiders treden op William Manders en Ronald Bobbe.
• William Manders is directeur van AuditServicePlus. Als een van de weinige audit-only kanto­ren in Nederland houdt AuditServicePlus houdt zich uitsluitend bezig met het uitvoeren van controles van jaarrekeningen en soort­ge­lijke financiële verantwoordingen en kan daar­om als beste uit­eenzetten waarom je geen commerciele advies­afdelingen nodig hebt voor een goede audit.
• Ronald Bobbe is oud-vennoot van BDO, corpo­rate finance specialist en commissaris en ba­seert op ervaring zijn duidelijke mening over oorzaken achter slechte kwaliteit van controles.

Voor de lange termijn zullen voorstanders van afschaffing van de wettelijke controleplicht aan bod komen. Als inleiders treden op Hans Duits en Arnout van Kempen.
• Hans Duits is lector Financieel-economische Advisering bij Innovatie aan de Universiteit van Utrecht en heeft dit proefschrift geschreven over de “The added value of auditing in a non-mandatory environment.”
Arnout van Kempen heeft met de voeten in de klei heeft gestaan in een veelheid van audit- en adviesopdrachten en toezicht bij AFM en NBA. Vanuit die ervaring zal hij uiteenzetten waar­om wet-, regelgeving en toezicht niet nood­za­kelijkerwijs leiden tot meer controle­kwaliteit

 Als prak­tisch thema wordt u ingewijd in de laatste ont­wik­kelingen bij boek­houd pakketten. Scan­nen via je mobiel is het toverwoord, de software leest alle gegevens en doet een boekings­voor­stel. Zelfs een kind kan de was doen. Gelooft u het niet. Kom dan luisteren naar wat de inleiders te vertellen hebben en kunnen laten zien:
• Amie Son is directeur van Seneca Advies en eindgebruikster van het pakket MoneyMonk. Als coach en communicatie adviseur kan zij zonder sprookjes vertellen welk gemak dit pakket biedt.
• Sven Zaal is Partner Account Manager bij basecone en kan als beste uitleggen hoe dit pakket aangeleverde facturen automatisch herkent voor een boekingsvoorstel naast de prijsvoordelen van hun modulaire applicaties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!