Symposium 2015

Aan de orde kwam herstel van creativiteit, individualiteit en beroepstrots.  Daartoe is het nodig te kappen in het oerwoud van regelgeving.  Diverse  sprekers zouden illustreren hoe dit moet.  Voor meer details uit de uitnodiging, zie deze nieuwsbrief.  Alle details van het programma treft u  hier.

Regeldruk kleine kantoren,  neem geen accountants in dienst? Dit thema behandelde de ongewilde nevengevolgen van weidse regelgeving. Zo weids en uitvoerig dat de verantwoordelijke beleidsmakers en besturen van ledengroepen zich zelf niet meer goed realiseren wat de (on)bedoelde nevengevolgen kunnen zijn.

Joost Groeneveld maakte duidelijk dat dat “accoun­tants in business” geen functie hebben in assu­rance, geen openbaar belang dienen en alleen RA/AA zijn door opleiding en verder niets.  Maar door de (inconsistente) definities van “Assuran­ce” en “Accountantskantoor” toch in allerlei “onduidelijkheid” terecht kunnen komen.

Helaas moet worden geconstateerd dat bijna geen enkele accountant de complexe samenhang doorziet tussen de regelgeving, de belangen die er achter verscholen zijn en  zijn eigen concrete problemen.

Opmars van online boekhouden. Marcel Spoelstra stal hier de show hoe een klein tweemans kantoor juist via online boekhouden toch een zeer goede boter­ham verdient met nauwelijks menselijke ondersteuning.  Zijn klanten doen al het uitvoerende werk. De leiding focust op adviezen waar zijn klanten beter van worden.   

Verklaringen die het publiek niet wil.  Uit het betoog van Willem Okkerse blijkt dat de OK score vrij betrouwbaar continuïteits­bedreigingen signaleert met bijna verwaarloos­bare fouten van de eerst en tweede soort. Waarom die OK score dan niet wordt gebruikt valt niet uit te leggen maar hangt samen met het feit  dat achter de zeer complexe regelgeving  belangen en meningen verscholen zitten die niet noodzakelijkerwijs het algemeen belang dienen.

Het OvRAN Bestuur concludeerde het volgende:   Botsende meningen op dit 4e symposium.  De opzet om via de gedetailleerde agenda met veel vragen en stemonderwerpen aan te tonen dat de NBA-regels onvoldoende eenduidig zijn, kwam niet uit de verf als gevolg van intensieve interactie tussen de ruim 80 aanwezigen en de inleiders. Het debat over regelgeving ein­digde met de algemene conclusie dat de regels misschien toch wel onnodig hinderlijk zijn.

Het uitvoerige verslag treft u hier.

 

Over de toekomst van het accountantsberoep!