3. Aanmelden 2017

U kunt zich hieronder aanmelden voor dit symposium op donderdag 21 December 2017 vanaf 17 uur. Locatie omgeving Utrecht. Vanaf 17.00 uur wordt een buffet + aangeboden. Om 18.00 uur start het debat, na een korte pauze zal het debat circa 22.00 uur eindigen. Kosten en PE punten: De kosten bedragen slechts 50 Euro incl. BTW. Deze worden automatisch afgeschreven met onderstaande eenmalige incassomachtiging. Ingevolge art. 14e liggende streepje van de NBA voorschriften permanente educatie is sprake van een gestructureerde (dus niet gecertificeerde) vorm van educatie via seminars (sub a) of deelname aan vaktechnische bijeenkomsten (sub d). Deelnemers krijgen een deelname bevestiging toegezonden van 4 PE-punten.

Aanmelding Symposium Toekomst Accountancy Utrecht 21-12-17

Uw naam en voorletters(verplicht)

Geslacht(verplicht)

Uw email adres (verplicht)

Iban Nummer(verplicht)

Tenaamstelling bankrekening(verplicht)

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw woonplaats en adres(verplicht

Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Tot wederopzegging ontvangt u ook nieuwsbrieven OvRAN en SWA.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!