Symposium 2017

Het programma beperkt zich in 2017  tot drie thema’s.  Die thema’s zijn toegelicht in deze nieuwsbrieven:   35, 36 en 37.  Het volledige programma in presentatie formaat treft u hier.  Een verslag treft u hier

Twee thema’s handelen over verstarde regelgevingsstructuren met als gevolg onderstaande fundamentele problemen voor accountants:

  • De waarde van accountantsverklaringen en de juiste balans bij wettelijke controle door de AFM.  Het afschaffen van de wettelijk verplichte  accountantsverklaring leidt tot betere kwaliteit. Wat is de betere verhouding tussen audit kwaliteit zoals gedefi­nieerd in de NBA green paper, professioneel oordeel, toetsing en publieke verwachtingen?     
  • Succesvolle argumenten tegen onterechte toetsingen op MKB kantoren door de NBA en de juiste balans.  Een syllabus met argumenten waarmee u iedere onterechte toetsing kunt afwimpelen,  wordt toegelicht en uitgereikt.

Daarnaast een praktisch thema niet alleen voor MKB kantoren:

  • Crowdfunding.

Sprekers bij het thema de waarde van accountantsverklaringen en de juiste balans bij wettelijke controle door de AFM zijn Prof. Jan Bouwens  en Arnout van Kempen.      

Sprekers bij het thema succesvolle argumenten tegen onterechte toetsingen op MKB kantoren door de NBA en de juiste balans zijn  Paul Stoele en vennoten van het kantoor van de Kar en Veraart .

Spreker bij het thema crowdfunding is Bas Denissen, CFO van Collincrowdfund

Over de toekomst van het accountantsberoep!