Symposium 2013

Veel discussies van de afgelopen tijd tonen onvrede met het huidige verklaringenstelsel. Dit symposium geeft u de kans hierover te debatteren met een illustere rij van inleiders: Henk Nijboer (Lid Tweede Kamer, PvdA), Prof. Dr. Jeroen Suijs (Universiteit Tilburg), Fou-Khan Tsang (bestuursvoorzitter Alfa), Jan Thijs Drupsteen (hoofd vaktechniek NBA), Dick van Onzenoort (hoofd vaktechniek BDO), Johan Steinhage (voorzitter MA-Kamer OvRAN). Verschillende inleiders zullen hun standpunten toelichten waarom en hoe accountantsverklaringen relevanter kunnen worden voor het publiek en minder bedreigend voor de accountant als het toch fout gaat met de onderneming.

Dit debat gaf aanwijzingen voor de accountantsverklaring van de toekomst. Communiceer met het publiek en niet alleen met de ondernemer. Dus minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit:

  • Vanuit IAASB is via een ‘invitation to comment‘ een voorstel gekomen voor een veel uitgebreidere ‘controleverklaring’. Vanuit PCAOB een ‘reporting model‘. De NBA houdt vast aan het zwart/witte pass/fail model.
  • Stakeholders willen weten wat de ‘risk appetite’ van een organisatie is en wat de voornaamste bedrijfsrisico’s zijn. De risicoparagraaf moet relevanter en transparanter. Oude principes houden relevanter oordeel tegen.
  • Een soort credit score zou wenselijk zijn om duidelijk te maken dat de verklaring niet zwart-wit is.
  • In de Tweede Kamer is deze motie om de inhoudelijke eisen aan de accountantsverklaring uit te breiden aangehouden wachtend op de reactie van de minister.
  • Verklaringenstelsel vervangen ‘narratief rapporteren’ .
  • In de toelichtende paragraaf uit COS 570 moeten de bewoordingen worden aangepast om meer duidelijkheid te krijgen over het continuïteitsrisico.
  • Is een nieuwe samenstellingsverklaring nodig?
  • De MA-Kamer OvRAN meent van wel en stelt een veel compactere samenstellings-verklaring nieuwe stijl voor bij het MKB. Minder juridisch, minder sjabloon, meer persoonlijk door altijd zo concreet mogelijke opmerkingen/waarschuwingen op te nemen over mogelijke bedreigingen van de continuïteit. Opmaat voor een ‘nuance’ model voor alle accountantsverklaringen ook bij OOB’s en wettelijke controle?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!