Symposium 2014

Aan de orde kwam de lange en de korte termijn overleving van accountants en hun beroep.  Voor meer details uit de uitnodiging, zie deze nieuwsbrief.

Welke hervormingsvoorstellen redden het beroep? Dit thema gaat over de huidige vertrouwenscrisis tussen het publiek en het accountantsberoep. De NBA denkt dit op te lossen via de voorstellen “het publieke belang”.  De VEB heeft een tienpuntenplan gepresenteerd als start voor verdere verbetering. OvRAN meent dat via drie voorstellen die het bestaande spelkader wijzigen, het vertrouwen herwonnen kan worden.  Conclusies blijken uit deze nieuwsbrief.  Samengevat: Een meerderheid bleek van mening dat zowel de voorstellen van de NBA als die van de VEB bijdragen aan verbetering van de controle kwaliteit in de ogen van het publiek.

Over de vraag of de drie voorstellen van OvRAN het beroep kunnen redden, kon omwille van de tijd niet meer gestemd worden. Veelzeggend is echter de stemming over de derde vraag. “Is het wenselijk dat de accountant zich in zijn ver­kla­ring specifiek uitlaat over de continuïteit van de onderneming en eventuele frauderisico’s?
Dit voorstel haalde een overwel­digende meerderheid.

Specifiek op de korte termijn gericht zijn er voor accountantskantoren drie discussies voorzien.

  • Hoe richt ik mijn kantoor idealiter qua online ICT in? Niemand minder dan de directeur van ICT Accountancy, Gerard Bot­te­man­ne, trapte dit onderwerp af. Zijn slotadvies luidde: Laat je goed informeren. Vergeet niet het motto “eerst zien dan geloven bij aankoop software, al dan niet online.
  • Hoe kunnen accoun­tants­kantoren zich onderscheiden? Niemand minder dan de voorzitter van NOVAK, Marco Moling, trad in debat. met de  volgende stemresultaten. – Zijn eerste stelling: “Digitalisering biedt slechts tijdelijk on­der­scheid”, werd door een ruime meerderheid bijgevallen.
    – Zijn tweede stelling: “Accountants laten hun onderscheidend vermogen onvoldoende zien” liet veel blanco stemmen zien naast over­wegend tegenstemmers.
    – Zijn derde stelling: “Inzicht in eigen vaardigheden is de basis voor onderscheidend vermogen” werd vrijwel una­niem omarmd.
    – In iets mindere mate gold dat voor zijn vierde stelling: “Onderscheidend vermo­gen is gewoon te ontwikkelen.
  • Lastige keuzes op weg naar specialisatie. Dit onderwerp werd toegelicht door de directeur van Full Finance, Jan Wietsma.  Zijn conclusies: a. een goede sparringpartner continue weet wat er bij zijn klanten speelt, b. zijn klanten graag bij hem komen, c. samen werkt, d. het wiel niet opnieuw uitvindt.  Niet zonder reden citeerde hij een onderzoek van de Erasmus Ondernemingsschapindex 2013 dat: “De MKB-accountant is nog lang geen ondernemer“.

Het OvRAN Bestuur concludeerde uit dit alles het volgende: Het advies “Specialisatie heeft de toekomst” geldt ook voor de NBA. Geef alle ledengroepen dus de macht die hen toekomt!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over de toekomst van het accountantsberoep!